Bij Henhouse hebben we hart voor de stad waar wij in ondernemen. Voor vier dagen in ieder jaar kleurt ons hart groen-oranje. Dat carnaval dit jaar anders wordt, weten we. Toch is zonder carnaval is het eerste kwartaal van 2021 eigenlijk niet compleet. Dat waren meer mensen met ons eens, er zijn verschillende innovatieve initiatieven ontstaan om tóch op een gepaste wijze een feestje te vieren! Wij houden wel van innovatie én verbindingen bouwen, daarom hebben wij de leukste initiatieven voor jou op een rijtje gezet!

Kruikenjacht
Ondanks dat het feest dit jaar niet door kan gaan is het nog steeds…


Dat beperkingen goed zijn voor de creativiteit en innovatie is tijdens de crisis duidelijker dan ooit geworden. Waar veel mensen, bedrijven en ondernemers de hand op de knip houden zijn er organisaties, en nog belangrijker, mensen die afhankelijk zijn van diezelfde knip. We zetten de meest originele, innovatieve en hartverwarmende initiatieven en doelen van dit jaar voor jou op een rij.

Digitaal collecteren
Collectanten zijn in het afgelopen jaar ook geld op gaan halen via sociale media en WhatsApp. Hiermee wordt niet alleen de drempel verlaagd om te collecteren, door dat iedereen een digitale collectebus kan aanmaken. …

Henhouse Studio

Henhouse Studio creates products and services for a better world.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store